loading...

Content extracted from http://farhangdkh.mihanblog.com/rss.aspx

بازدید : 52
جمعه 8 خرداد 1399 زمان : 7:24

رسیده عیدصیام و نیامدی آقا
جهان نموده قیام و نیامدی آقا

سلام ما به کسی کز سوی خدای ودود

به بزم عرش علا ماه روزه مهمان بود

بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران، معشوق پدید آم

عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام

بـر شمـا همسفـران سفـر روزه سلام

روزه‌هاتان همه در پبش خـداونـد قبول

روزگار خـوشتـان مظهـر تـوفیـق مـدام


کارگاه آموشی نقش دین در بحرانهای روحی وروانی - کانونهای فرهنگی

تعداد صفحات : 2